lunes, 1 de mayo de 2017

Ramón Otero Pedrayo, Arredor de si

O autor
Biografía
Fundación Otero Pedrayo
Entrevista a Otero Pedrayo, en 1955, en Galicia Emigrante
"Xaquín Lorenzo Xocas", Entrevista de Lino Braxe sobre Otero Pedrayo
O autor no contexto literario-cultural do seu tempo
Suso de Toro, "Otero Pedrayo, arredor de si"
Ramón Piñeiro, "Ramón Otero Pedrayo, mestre da cultura galega"
Otero Pedrayo, "A paisaxe galega, suas leis e tipos" (documento sonoro)
Nova reivindicación de Otero Pedrayo
José Paz Rodríguez, "R. Otero Pedrayo, modelo de educador galego, teórico e prático"

A obra
Sinopse
Análise e estrutura
Carmen Mejía Ruíz, "Alrededor de Otero Pedrayo"
Ramón Villares, "Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista"
Francisco Salinas Portugal, "A experiencia da viaxe e a viaxe como experiencia literaria"
Alberto Allegue Leira e Carme Fernández Pérez-Sanjulián, "Á volta do cosmopolitismo: unha lectura de Arredor de si como intervención"
María López Sández, "A importancia dos fenómenos de recepción para o impacto social do texto literario. Dous casos paradigmáticos da literatura galega: Rosalía de Castro e Otero Pedrayo"
Anxo Tarrío Varela, "Otero Pedrayo e a renovación da novela no século XX"


A obra nos blogs
A rebotica
Os libros de Ánxel Casal

Temas relacionados
Textos. Grupo Nós
Soledad Rocha Romero, "Xeración Nós"
Carme Fernández Pérez‐Sanjulián, "A Xeración Nós"
- Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel, "Grupo Nós, poesía de vangarda"
Entrevista a Ramón Villares: "Galicia é nación porque creou unha cultura"
Xesús González Gómez, "Otero ensaista"
Nieves Herrero Pérez, "Ramón Otero Pedrayo e Henri Bergson: Notas para unha filosofía galega"
Derek Flitter, "Rosalía de Castro e o Volksgeist: Resonancias do Romanticismo alemán no contexto galego"
Laura Tato Fontaiña, "As figuras femininas en Ramón Otero Pedrayo: obra dramática e guións"
Josias Abdalla Duarte, "Romaxe e galeguismo: a festa relixiosa e o nacionalismo galego ás vésperas da Guerra Civil Española"
María Jesús Lama, "PATTERSON, Craig. O devalar da idea. Otero Pedrayo e a identidade 
Galega"
Olivia Rodríguez González, "Ramón Otero Pedrayo en la revista Misión de Orense, durante los años de la Guerra Civil"
Nicole Dulin, "Análisis comparativo del paisaje en Chateubriand y en Otero Pedrayo"

No hay comentarios:

Publicar un comentario